Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу : Часописи у отвореном приступу

Отворени приступ и часописи

Часописи у отвореном приступу спадају у тзв. "златни" вид отвореног приступа. То значи да трошкове припреме за објављивање сносе аутори или истраживачке институције.
Са друге стране, корисници интернета могу слободно и бесплатно да преузимају чланке из ових часописа уз једину обавезу да их коректно цитирају.

Више о видовима отвореног приступа можете погледати у водичу

Часописи у отвореном приступу

Српски цитатни индекс

Српски цитатни индекс је база података у отвореном приступу која индексира око 200 српских научних часописа. Омогућава претраживање више од 60.000 чланака од којих је скоро половина у пуном тексту. Пошто је реч о цитатном индексу, доступни су и подаци о цитираној литератури у тим чланцима.

Погледајте и ово!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија