Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу : Књиге и докторске дисертације

Више о књигама у слободном приступу у водичу

Зашто писати докторску дисертацију?

Како се још може доћи до информација о докторским дисертацијама?

Информације о репозиторијумима докторских дисертација корисник може да добије и претраживањем регистара и директоријума од којих су најпознатији DOAR (The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/) и ROAR (Registry of Open Access Repositories  - http://roar.eprints.org/).

Може се изабрати опција "Search for repositories > Any Content type > Theses" у Open DOAR, односно "Any Repository Type > E-theses" у ROAR.

Докторске дисертације

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у свом фонду чува докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Београду. Поред доктората, који у Библиотеку стижу као обавезни примерак, чува се и један број магистарских и специјалистичких радова. Дисертације одбрањене у складу са новим упутствима за обликовање докторске дисертације (http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php) уносе се од 2012. године у електронском облику у дигитални репозиторијум "Е-тезе Универзитета у Београду".

Захваљујући репозиторијумима докторских дисертација у отвореном приступу, данас је могуће претраживати и користити стотине хиљада дисертација одбрањених свуда у свету.

 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија