Skip to Main Content

Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу : Комерцијални извори информација (КоБСОН)

КоБСОН

КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) је настао крајем 2001. године удруживањем највећих библиотека Србије. Циљ оваквог организовања јесте обезбеђивање бољих услова за коришћење електронских извора информација водећих светских издавача. После више од десет година постојања, КоБСОН данас омогућава корисницима у Србији приступ до 35.000 наслова страних часописа, око 130.000 наслова књига и неколико индексних база података.

Сервиси КоБСОН-а су доступни са свих рачунара који се налазе на Академској мрежи Србије (Амрес). Приступ ван Академске мреже, односно "од куће", доступан је само запосленима у државним академским и истраживачким институцијама који на лични захтев могу да добију лиценцу, као и докторандима, стипендистима Министарства науке. Чланови неке од библиотека који су оснивачи КоБСОН-а, или студенти факултета Универзитета у Београду и Универзитета уметности, могу да претражују базе података из ових инстутуција.

Детаљније информације о условима коришћења ових сервиса корисници могу добити на порталу КоБСОН-а.

Сервиси КоБСОН-а су плаћени највећим делом средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али портал КоБСОН-а није затворен систем којем не могу да пруступе сви заинтересовани. Иако не могу да користе сервисе у потпуности, већ само до нивоа апстракта, сви корисници могу на порталу да пронађу информације драгоцене за истраживачки рад.

Како могу да сазнам који сервиси покривају одређену област?

Информације добијене преко сервиса Елечас вам могу послужити као смерница.

Индексне базе

Један од најдрагоценијих извора за домаће истраживаче је база Web of Science, која садржи водећу светску научну литературу (око 12.000 часописа). WoS обухвата три цитатна индекса и покрива све научне области. Поред библиографских података о чланцима, могуће је добити и сажетке радова, а за око 10% часописа (који су се определили за режим слободног приступа) и пун текст. WoS је и релевантан извор на основу којег се у Универзитетској библиотеци, на захтев корисника, израђују библиографије цитираних радова.

НОВО! Обједињена претрага сервиса

Од новембра 2015. године могуће је претраживати са једног места све сервисе доступне преко КоБСОН-а, уз помоћ платфотме EBSCO Discovery Service.

Претраживање појединачних сервиса

У зависности од области која их интересује, корисници полазе од различитих сервиса, најчешће мултидисциплинарних или агрегатора. На пример, може се поћи од веома вредне базе Science Direct, коју производи водећи светски издавач Elsevier. Или, нарочито уколико је реч о истраживању из друштвених или хуманистичких наука, као први извор може послужити EBSCO или JSTOR. По извршеном претраживању, корисник може да пређе на неки други сервис како би употпунио своје претраживање. Као помоћ може да послужи и претраживање сервиса Елечас и информација које он нуди, што можете погледати у једној од презентација.

Сви сервиси се претражују на исти начин и корисник треба да примени основне технике претраживања (видети у овом водичу на почетној страници).

Часописи (издавачи)

На порталу КоБСОН-а претраживање часописа је подељено на "издаваче" и "агрегаторе". Издавачи су означени светлозеленим иконицама уколико су монодисциплинарни или тамнозеленим уколико су мултидисциплинарни. Корисници могу да преузимају текстове које желе, али не смеју да преузимају све чланке из једне свеске часописа.

Наводимо неке од најпопуларнијих сервиса, а преглед свих доступних сервиса може се погледати на страници КоБСОН-а:

http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html

Књиге

КоБСОН омогућава претраживање око 130.000 књига доступних преко сервиса EBSCO. Није могуће преузимање целе књиге, већ само дела или одређеног поглавља. Остале сервисе за преглед књига можете погледати на страници КоБСОН-а (http://kobson.nb.rs/servisi.124.html > Сервиси > Електронске књиге). Детаљније о претраживању EBSCO књига можете погледати у презентацији.

Како сазнати који часописи су доступни преко КоБСОН-а ако смо ван Академске мреже?

Корисници могу претраживањем Google Scholarа да сазнају да ли је одређени часописа доступан и преко КоБСОН-а. За то је потребно извршити додатна подешавања према упутству које стоји на порталу КоБСОН-а

http://kobson.nb.rs/upload/documents/GoogleScholarPodesavanje.pdf

Google Scholar > Подешавања > Везе до библиотека > Претражити "КоБСОН", изабрати и сачувати.

Часописи (агрегатори)

Агрегатори су сервиси који садрже часописе више издавача, што омогућава да часописи мањих издавача буду видљивији за кориснике. Агрегатори обично имају тзв. ембарго период што значи да су најновији радови доступни са периодом закашњења од 3 до 12 месеци.

Наводимо најпознатије сервисе (агрегаторе). Остале можете погледати на страници КоБСОН-а:

http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија