Skip to Main Content

Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу : Библиотечки каталози

Каталози омогућавају...

... да се информишете да ли нека библиотека поседује у свом фонду књигу, часопис или неку другу врсту грађе која вам је потребна. Иако пре свега приказују фондове библиотека, каталози, нарочито уколико је реч о тзв. обједињеним каталозима, омогућавају да добијете веома исцрпну информацију о литератури на одређену тему.

Каталози су јавни (енглеска скраћеница OPAC значи Online Public Access Catalogue) и можете их претраживати и од куће а не само из библиотеке.

Каталози углавном пружају библиографске информације тј. опис публикације, и само у неким случајевима садрже и линк до документа. Корисник који претражи каталог у следећем кораку треба књигу да наручи и да је на пулту библиотеке преузме.

 

Библиотеке Србије

Захваљујући узајамној каталошкој бази, Виртуелној библиотеци Србије, корисник једним претраживањем може да претражи фондове више од 200 библиотека у систему које користе програм COBISS. Уколико жели, корисник може да претражи и фондове појединачних библиотека.

Виртуелна библиотека Србије је истовремено и национална библиографија Србије, јер садржи податке о свим књигама и чланцима који су на територији Србије објављени од 1990. године.

И библиотеке које не користе програм Cobiss имају своје јавне електронске каталоге које је могуће претраживати и од куће, попут Библиотеке града Београда. Градска библиотека, највећа позајмна библиотека у земљи, у свом саставу има тринаест општинских библиотека са територије Београда и располаже фондом од око 2 милиона јединица.

Регионалне националне библиотеке

Корисници могу да претражују и каталоге највећих националних библиотека у региону. Са овим библиотекама Универзитетска библиотека остварује сарадњу и може им упутити захтев за међубиблиотечку позајмицу.

Коришћење каталога и преузимање књига

→ Ако сте претраживали обједињени каталог (Виртуелну библиотеку Србије), онда кликните на одређени наслов. Испод детаљног библиографског описа ће се показати које библиотеке у свом фонду имају ту публикацију. Кликом на одређену библиотеку, приказаће се сигнатура те публикације у одређеној библиотеци.

СИГНАТУРА ЈЕ ВЕОМА ВАЖНА, ОНА ОДРЕЂУЈЕ ТАЧНО МЕСТО КЊИГЕ У МАГАЦИНУ И НА ПОЛИЦИ БИБЛИОТЕКЕ. БЕЗ ТОГ БРОЈА НИЈЕ МОГУЋЕ НАЋИ ГДЕ ЈЕ ПУБЛИКАЦИЈА СМЕШТЕНА.

 → Ако сте претраживали каталог неке одређене библиотеке у систему и добили резултате, испод библиографског описа ћете видети сигнатуру и тренутни статус те књиге - да ли је слободна или заузета.

→ Постоје два начина да добијете књигу: ако сте у библиотеци, попуните реверс, упишите основне податке о књизи, обавезно са сигнатуром. Реверс предајете на пулту. Уколико књигу можете да износите, после неког времена је подижете са пулта. Уколико књига припада делу фонда који не може да се износи, односно уколико сте у библиотеци из које публикације не могу да се износе (Народна библиотека Србије), на гардероби узмете своје место у читаоници и сачекате да вам публикацију донесу у читаоницу, где се можете обратити дежурном библиотекару.

→ Ако претражујете фонд Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" књиге можете наручити и путем сервиса "Моја библиотека". Како то изгледа, погледајте у следећем делу.

 

Сервис "Моја COBISS"

Сервис "Мој COBISS" омогућава корисницима Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" да од куће наручују књигу коју су пронашли у електронском каталогу или да је резервишу уколико је заузета. Студенти моги и да продуже задужење књига које су већ позајмили. Да би имали приступ овом сервису, корисници треба да се обрате библиотекарима као би им био отворен налог, а онда могу да се улогују и тако у сваком тренутку да провере када им истиче задужење неке књиге или који су на листи чекања за књигу која је заузета.

 

Каталози страних библиотека

Књигу нисам нашао у електронском каталогу, да ли то значи да је нема?

Не, то још увек не мора да значи да библиотека не поседује одређену књигу. Неке библиотеке нису унеле свој целокупан фонд у електронски каталог, тако да један део фонда, углавном онај старији, може да се пронађе путем класичног лисног каталога. На пример, све књиге објављене после 1989. године, и све књиге које су у међувремену коришћене, које поседује Универзитетска библиотека налазе се у њеном електронском каталогу. Дакле, уколико нисте понашли одређену књигу из новијег периода, сигурно је нема у фонду ове библиотеке. Уколико тражите неку старију књигу и не налазите је у електронском каталогу, проверите у лисном. Даљи поступак је исти: у каталогу тражите књигу, односно њен библиографски опис и сигнатуру. Основне податке о књизи (аутор, наслов, година издања) са сигнатуром препишете на реверс који предате на пулту одакле после извесног времена књигу подигнете.

Ако имате проблем са тражењем књига на овај начин, обратите се дежурном библиотекару.

Међубиблиотечка позајмица

Међубиблиотечка позајмица је библиотечка услуга која подразумева да библиотека чији сте члан на ваш захтев тражи књигу од неке друге библиотеке у земљи или иностанству. Такве књиге се могу користити само у библиотеци. Ова услуга се плаћа према утврђеном ценовнику који подразумева да се за позајмицу у земљи наплаћују поштански трошкови, а за позајмицу из иностранства, поред поштарине, и реална цена позајмице.

Уколико сте претраживањем Виртуелне библиотеке Србије пронашли да нека библиотека у систему има књигу која Вам је потребна, можете се обратити служби за међубиблиотечку позајмицу.

Детаљније о условима и ценама међубиблиотечке позајмице можете погледати на сајту Универзитетске библиотеке.

Каталози страних библиотека (појединачно)

Да би добили информације о светској литератури на одређену тему, корисници могу да претраже и јавне каталоге највећих светских библиотека. Уколико корисник пронађе податак о књизи која му је потребна, а која није доступна у Србији, може да се обрати служби за међубиблиотечку позајмицу (видети у горњем одељку). Универзитетска библиотека ће, на захтев корисника, од стране библиотеке позајмити жељену књигу. 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија