Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Отворени приступ: Отворени приступ у Србији

Open Access

Отворени приступ у Србији

Идеја Отвореног приступа почиње  да живи у  Србији 2005. године када се одржава Семинар о цитатним индексима отвореног приступа. Тада су  предавање одржали Жан Пол Гедон и Тим Броди, родоначелници Отвореног приступа, почевши од потписивања Будимпештанске декларације и иницирајући све значајне догађаје и документа  у вези иницијативе Отвореног приступа

Предавања „ Отворени приступ архивама научних и стручних радова- од идеје до реализације“  одржава се 2002. године у Народној библиотеци Србије. http://www.uct.ac.za/downloads/uct.ac.za/about/policies/intellect_property.pdf

Веома значајну улогу за реализицију и примену Отворног приступа има ЦЕОН- Центар ѕа евалуацију и образовање у науци, основан 2002. године.  Успоставили су значајну  базу за српску научну периодику Сциндекс, путем којег су поједини  српски научни часописи бесплатно доступни крајњем корисинику.

Универзитет у Београду  је у новебру 2011. године потписао Берлинску декларацију о отвореном приступу, на тај начин се прикључио групи од 340 универзитета у свету који је подржавају. Тиме је потврдио тежњу научне светске јавности да резултати научноистраживачког рада буду бесплатно доступни читавој светској научној и истраживачкој популацији.

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду, ректор је 11. новембра 2011. године потписао Берлинску декларацију (енглески, српски), чиме је наш универзитет званично приступио Берлинском процесу.

Истовремено и у складу са овом одлуком , Универзитет у Београду успоставља свој Дигитални репозиторијум са отвореним приступом у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ .

Током 18-19. маја 2012. године одржава се Пета међународна конференција о отвореном приступу у организацији  Центра за евалуацију и образовање у науци, којој су присуствовали стручњаци о Отвореном приступу из целог света. Доступан је и онлајн зборник.

Од 2012. године у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“  се обележава сваке године Недеља Отвореног приступа, последња недеља октобра и Недеља отвореног образовања, током марта. Током „ Недеље Отвореног приступа“ се одржавају бројне манифестације и предавање а такође се додељује и признање  „Архонт Отвореног приступа“ наистакнутијим и најзаслужнијим предстваницима академске заједнице.

Значајан представник Отвореног пристипа је и Creative Commons Србије http://creativecommons.org.rs/ , лиценце отвореног приступа,  чији сајт  представља и врло детаљан преглед развоја Отвореног приступа  током последњин година.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија