Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Отворени приступ: Развој отвореног приступа

Open Access

Историјат отвореног приступа

Будимпештанску иницијативу за отворени приступ потписали су 2001. научници заговорници слободног приступа научним информацијама. 2003. следи Берлинска декларација  (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), која промовише интернет као инструмент глобалног ширења знања. Потписници Берлинске декларације су водећи светски универзитети, научне институције, фондације.

Декларацију је 2011. потписао и Универзитет у Београду.

Декларација сугерише ауторима да своје радове које желе да учине доступним свима поставе у отворени приступ тако што ће их депоновати у институционални или тематски дигитални репозиторијум, заједно са лиценцом - изјавом којом прокламују своје ауторство и дефинишу права корисника радова.

Подршка отвореном приступу подацима и информацијама предвиђена је плановима  развоја Европске Уније, како би шири и бржи приступ научним делима и подацима олакшали научницима и привредницима да се ослањају на резултате постигнуте уз коришћење јавних финансија.

Декларације о отвореном приступу

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge

Отворени приступ 2012 - Стивен Харнад

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија