Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Отворени приступ: Eлектронске тезе

Open Access

Докторске дисертације

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у свом фонду чува докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Београду. Поред доктората, који у Библиотеку стижу као обавезни примерак, чува се и један број магистарских и специјалистичких радова. Дисертације одбрањене у складу са новим упутствима за обликовање докторске дисертације (http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php) уносе се од 2012. године у електронском облику у дигитални репозиторијум "Е-тезе Универзитета у Београду".

Захваљујући репозиторијумима докторских дисертација у отвореном приступу, данас је могуће претраживати и користити стотине хиљада дисертација одбрањених свуда у свету.

Репозиторијуми

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија