Skip to Main Content

Цитирање литературе и библиографски алати: Почетна

О чему ћемо говорити

Циљ овог водича је да на једном месту сакупи што више информације о томе како цитирати литературу до које смо дошли претраживањем информационих извора и коју желимо да искористимо у свом раду. Намера водича је да одговори и на додатна питања: како избећи замке плагијаризма и да ли постоји једноставан и лак начин да сакупљене референце сачувамо, организујемо и аутоматски унесемо у наш рад?


Ако имате одређено питање или предлог како би неки аспект ове теме требало додатно појаснити, своју сугестију можете упутити путем опције "Коментари".

Коришћење туђих речи или туђих идеја?

O чему нећемо говорити

У овом водичу неће бити речи о цитираности као критеријуму за евалуацију научног доприноса неког аутора или као мерилу утицајности часописа. Иако сродна, ова тема је окренута у потпуно другом правцу: она се односи на вредновање научног рада кроз одређени критеријум (цитираност/утицајност), а не на коришћење литературе у процесу стварања новог рада.

Сви заинтересовани за израду библиографије цитираних радова, могу да погледају информације које се налазе на сајту Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" (http://www.unilib.rs/usluge/citiranost/).

Захвалност!

Захваљујемо колегиницама Татјани Тимотијевић из Народне библиотеке Србије и Милици Шевкушић из Института техничких наука САНУ на сугестијама и помоћи.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија