Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Цитирање литературе и библиографски алати: Библиографски алати

Шта су библиографски алати/цитатни менаџери?

Програми и сервиси за сређивање коришћене литературе и аутоматизовану израду библиографија су алатке које могу да нам помогну у научноистраживачком раду, јер нам олакшавају организацију прикупљених референци. Данас се могу наћи различити називи за ове програме, код нас или на страним језицима: најчешће се одређују као цитатни менаџери, менаџери библиографских референци или - библиографски алати. У комуникацији се користи и енглески облик reference manager.

То су програми и сервиси који омогућавају сакупљање и чување литературе у електронском облику на једном месту, бољу организацију и лакши приступ до референци и текстова. Литератури која је важна за наш рад, библиографским референцама или документима у целини можемо приступити и путем интернета, односно са других рачунара и можемо ове податке поделити са другим истраживачима, формирати групе и сл. Најзад, захваљујући овим програмима можемо приликом писања рада да аутоматски, без прекуцавања, генеришемо библиографију коришћених радова, коју потом једноставно можемо да уређујемо. Можемо чувати и референце за све своје радове и преуређивати личну библиографију на различите начине и у различитим стиловима цитирања.

Поред комерцијалних, данас се могу пронаћи и бесплатни библиографски алати. Неки од њих ће бити овде престављени.

Основне информације о цитатним менаџерима могу да се пронађу на страници Кобсона (kobson.nb.rs/reference_manager-i/reference_manager-i.715.html) и на страници Библиотеке Института техничких наука САНУ (www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-za%20naucnike.html).

Упутства

Дајемо кратко упутство о коришћењу комерцијалног цитатног менаџера - EndNote.

Још корисних презентација

Веома детаљне информације о неким бесплатним цитатним менаџерима, као што су Mendeley и Zotero, могу се пронаћи на страници Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије. Презентацију за Mendeley израдила је Зорица Јанковић, а за Zotero Милица Шевкушић.

Бесплатни библиографски алати

Бесплатне библиографске алате/цитатне менаџере корисници могу са преузму као апликацију (Mendeley) или да користе као онлајн сервисе у оквиру браузера (CiteULike).

На страници менаџера Mendeley могу се пронаћи подаци о карактеристикама различитих цитатних менаџера (www.mendeley.com/compare-mendeley/). Иако се фаворизује Mendeley, табела може бити од користи јер прегледно износи основне одлике неких познатих цитатних менаџера.

Комерцијални библиографски алати

Најпознатије комерцијалне библиографске алате/цитатне менаџере креирале су компаније које производе и неке од водећих база података: EndNote и  Reference Manager су производ компаније Thomson Reuters, а RefWorks компаније ProQuest.

Thomson Reuters има неколико производа сличног назива (EndNote), али различитих карактеристика. Код нас је доступан EndNote Basic, захваљујући претплати на Web of Science преко сервиса Кобсона. Више информација о сервису EndNote  доступно је на страници zbus.rs/cir/index.php?a=skupovi&b=cirilica.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија