Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Цитирање литературе и библиографски алати: Почетна

О чему ћемо говорити

Циљ овог водича је да на једном месту сакупи што више информације о томе како цитирати литературу до које смо дошли претраживањем информационих извора и коју желимо да искористимо у свом раду. Намера водича је да одговори и на додатна питања: како избећи замке плагијаризма и да ли постоји једноставан и лак начин да сакупљене референце сачувамо, организујемо и аутоматски унесемо у наш рад?


Ако имате одређено питање или предлог како би неки аспект ове теме требало додатно појаснити, своју сугестију можете упутити путем опције "Коментари".

Коришћење туђих речи или туђих идеја?

O чему нећемо говорити

У овом водичу неће бити речи о цитираности као критеријуму за евалуацију научног доприноса неког аутора или као мерилу утицајности часописа. Иако сродна, ова тема је окренута у потпуно другом правцу: она се односи на вредновање научног рада кроз одређени критеријум (цитираност/утицајност), а не на коришћење литературе у процесу стварања новог рада.

Сви заинтересовани за израду библиографије цитираних радова, могу да погледају информације које се налазе на сајту Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" (http://www.unilib.rs/usluge/citiranost/).

Захвалност!

Захваљујемо колегиницама Татјани Тимотијевић из Народне библиотеке Србије и Милици Шевкушић из Института техничких наука САНУ на сугестијама и помоћи.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија