Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

АУТОРСКА ПРАВА: Лиценцни уговори

Лиценцни уговори

Лиценце су уговори којима се регулише коришћење докумената у електронском облику. Свака лиценца садржи уговорне стране, дефиниције, природу споразума, садржај материјала покривених лиценцом, дозвољено коришћење, рестрикције и забране, обавезе, упозорења, одговорност и обезбеђење од губитка, обнављање, закључивање, важећу законску регулативу, цену и начин плаћања. Лиценце треба пажљиво проучити и чувати трајно сву документацију.

Постоје појединачне и колективне лиценце за коришћење ауторских дела. Колективне лиценце користе библиотеке, државне телевизије и сличне организације и њима се регулише могућност да више корисника истовремено и без посебне дозволе приступа, копира, гледа јавно извођење и сл.

Некомерцијалне лиценце

Материјал који је преко интернета доступан у режиму отвореног приступа, али за који се зна ко је аутор, односно ко преузима одговорност за садржај је често заштићен некомерцијалним лиценцама, као што су на пример GNU или Creative Commons  лиценце, које дозвољавају слободнан приступ до информација, а аутор је заштитио овим лиценцама права која жели да задржи. Постоји и много материјала на светској мрежи који није заштићен никаквим лиценцама и за који нико не преузима одговорност.

 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија