Skip to main content

Историја уметности: Национална историја уметности

Можда Вас заинтересује и...

- Текст "Хронични и акутни проблеми историчара уметности", објављен 4.8.2009. године на порталу SEECult.org.

 

АртИнфо портал: збивања из ликовне и примењене уметности.

Препоручујемо следеће линкове:

 Спoмeн-збиркa Пaвлa Бeљaнскoг чувa aнтoлoгиjскa дeлa српскe мoдeрнe умeтнoсти првe пoлoвинe XX вeкa, дaр чувeнoг кoлeкциoнaрa чиje имe нoси. Свaкoг oктoбрa Спoмeн-збиркa дoдeљуje Нaгрaду Пaвлa Бeљaнскoг, признaњe зa нajбoљи диплoмски рaд из нaциoнaлнe истoриje умeтнoсти.

 

Одељак пројекта "Растко" посвећен ликовној уметности.

 

Страницу посвећену Манастиру Милешеви.

 

Дигиталну Народну библиотеку Србије и колекције гравира, фотодокумената и плаката.

 

Библиотеку Семинара за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду. Велики број референци је доступан у пуном тексту.

 

 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија