Skip to main content

Историја уметности: Е-тезе

Како се још може доћи до информација о докторским дисертацијама?

Информације о репозиторијумима докторских дисертација корисник може да добије и претраживањем регистара и директоријума од којих су најпознатији DOAR (The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR - http://www.opendoar.org/) и ROAR (Registry of Open Access Repositories  - http://roar.eprints.org/).

Може се изабрати опција "Search for repositories > Any Content type > Theses" у Open DOAR, односно "Any Repository Type > E-theses" у ROAR.

Докторске дисертације

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у свом фонду чува докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Београду. Поред доктората, који у Библиотеку стижу као обавезни примерак, чува се и један број магистарских и специјалистичких радова. Дисертације одбрањене у складу са новим упутствима за обликовање докторске дисертације (http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php) уносе се од 2012. године у електронском облику у дигитални репозиторијум "Е-тезе Универзитета у Београду".

Захваљујући репозиторијумима докторских дисертација у отвореном приступу, данас је могуће претраживати и користити стотине хиљада дисертација одбрањених свуда у свету.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија