Skip to main content

Студије рода и феминистичка теорија: Почетна

Како пронаћи литературу?

Пре почетка претраживања доступних извора и литературе, препоручујемо водич Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу ауторке Драгане Столић.

Фото материјал

Интернет извори

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија