Skip to main content

Класичне науке: Чланци и базе података

Google Scholar

Страна периодика у отвореном приступу

DOAJ (Directory of Open Access Journals) омогућава слободан приступ квалитетним научним и стручним часописима из свих области и на више језика. Циљ пројекта, који је покренут у Универзитетској библиотеци у Лунду (Шведска), био је повећање видљивости и утицајности научних часописа. Да би били укључени у овај директоријум, часописи морају да прођу одговарајућу контролу квалитета.

Комерцијални извори информација

Комерцијални извори информација, доступни преко академске мреже Србије (АМРЕС). Финансирају се од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На тај начин обезбеђен је приступ информационим изворима научној популацији Србије на КоБСОН порталу:

http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

Сервиси које препоручујемо за претраживања из области класичних наука су:

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија