Skip to main content

Претраживање информационих извора - како пронаћи литературу : Часописи у отвореном приступу

Отворени приступ и часописи

Часописи у отвореном приступу спадају у тзв. "златни" вид отвореног приступа. То значи да трошкове припреме за објављивање сносе аутори или истраживачке институције.
Са друге стране, корисници интернета могу слободно и бесплатно да преузимају чланке из ових часописа уз једину обавезу да их коректно цитирају.

Више о видовима отвореног приступа можете погледати у водичу

Часописи у отвореном приступу

Српски цитатни индекс

Српски цитатни индекс је база података у отвореном приступу која индексира око 200 српских научних часописа. Омогућава претраживање више од 60.000 чланака од којих је скоро половина у пуном тексту. Пошто је реч о цитатном индексу, доступни су и подаци о цитираној литератури у тим чланцима.

Погледајте и ово!

Отворени приступ у слици и речи

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија