Skip to main content

Пољопривреда и шумарство: Пољопривреда

Опште информације

На једном месту могуће је наћи линкове са информацијама, које могу да помогну кориснику приликом научног истраживања, до свеобухватних електронских извора, комерцијалних и оних у отвореном приступу (бесплaтних). Водич могу да користе како студенти који студирају пољопривредни факултет, тако и сви који се занимају за област агрономију (пољопривреду). Водич се редовно ажурирa.

Општи линкови из агрономије

     

Часописи у отвореном приступу

Виртуелни приручник

Google Books

Google Scholar

agINFRA - размена података у пољопривредним наукама

agINFRA је пројекат који има за циљ да олакша пољопривредним научним заједницама генерисање података, проналажење њиховог порекла, сертификацију, процену њихово чување, тумачење, навигацију и управљање подацима.

Корисници овог пројекта су истраживачи, партнери у пројектима и развојно-истраживаче / технолошке компаније.

Сајт овог пројекта је:  www.aginfra.eu

 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија