Skip to main content

АУТОРСКА ПРАВА: Интелектуална својина (ауторска и сродна права)

О водичу

Водич даје кратке дефиниције појмова из области интелектуалне својине. 

У водичу можете наћи линкове дo сајтова релевантних институција, електронских докумената и књига које можете преузети. Водич се редовно ажурира.

Опште информације

Национални и међународни законски прописи о ауторском праву штите од бесправног коришћења и умножавања писана дела, базе података, софтвер, музичка дела, тонске записе, кореографију, ликовна и архитектонска дела. Законом се штити изражавање идеја, процедуре, методе, концепте, открића, избор, уређивање чињеница у базама података. Идеје и чињенице не могу бити заштићене законом.

Заштита ауторског дела почиње моментом његовог фиксирања у било ком медију – папирном, електронском, магнетном итд.

Aуторско право - слика

Семинар о ауторском праву

Семинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата је акредитовани програм за стално усавршавање запослених у библиотечко-информационој делатности. Овај семинар је наставак  семинара реализованог  2016. године који се конкретније бави одређеним питањима попут повреде права и појма плагијата. У оквиру семинара обнављају се претходно стечена знања са прошлогодишњег семинара  о основним појмовима ауторског права, трајању и суспензијама од ауторског права. У наставку семинара идеја је да се учврсте претходна знања и прошире новим знањима по питању плагијата и повреде ауторског права кроз примере из судске праксе и интерактиван рад са полазницима семинара. Фокус овог семинара биће: облици неакадемског понашања, документи који регулишу ове облике понашања и предвиђене санкције.

Програм семинара обухвата:

1. Повреда права

 2. Појам плагијата

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија