Skip to main content

Aдресар библиотека: Уопштено

Адресе и телефони библиотека

О водичу

Водич за високошколске библиотеке је пословни адресaр. Водич је намењен корисницима библиотекa, као и библиотекама и научним институцијама у земљи и свету које желе да успоставе међубиблиотечку сарадњу са универзитетима у Србији. Подаци о библиотекамa распоређени су у оквиру универзитета, односно факултета у чијем је саставу библиотека.

Више информација можете наћи нa сајту Заједнице библиотека универзитета у Србији.

http://zbus.rs/cir/index.php?a=adresar&b=cirilica

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија