Skip to main content

Студије рода и феминистичка теорија: Монографске публикације

Две значајне књиге у отвореном приступу

Библиотека Центра за женске студије у Београду

Библиотека садржи око 4500 књига на више језика, као и локалну и међународну периодику. Такође садржи и архив и документациони центар, као и архив филмова и аудиовизуелни материјал.

Омогућена је претрага доступних наслова.

Књиге из нашег фонда - стране ауторке

Google Books

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија