Skip to main content

Књиге у слободном приступу: Опште

Гутенберг

Отворени приступ

Линкови

Портал за бесплатно преузимање књига

(Преузето са странице Кобсона)

Преко издавача Open Book Publishers (OBP) омогућено је неограничено бесплатно преузимање свих објављених дигиталних издања OBP у различитим форматима и начинима приступа.

Open Book Publishers је непрофитни издавач књига отвореног приступа који објављује ригорозно рецензиране монографије из области друштвено-хуманистичких наука. Основан је од стране академика на Универзитету у Кембриџу.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија