Skip to main content

Природне науке: Почетна

Линкови и видео клипови из природних наука груписани по областима.

О водичу

Водич је намењен како студентима који студирају факултете везане за природне науке, тако и свима који се занимају за област математику, хемију, физику, астрономију, географију и биологију У водичу можете наћи линкове до свеобухватних електронских извора, комерцијалних и оних у отвореном приступу (бесплатних). На једном месту, прикупљени су линкови са информацијама, које могу да помогну кориснику приликом научног истраживања. Водич сe редовно ажурира.

Општи линкови из природних наука

Часописи у отвореном приступу

Google Books

Google Books je нaмeњeн прeтрaживaњу књигa. У пунoм тeксту су дoступнe сaмo књиге за које је истекло ауторско право или оне чији је аутор/издавач дao дoзвoлу дa буду у слoбoднoм приступу. Зa oстaлe књигe најчешће je могуће видeти садржај, увод и погледати делове књигe на прескок (snippet view), као и податак на којим страницама се јавља термин за који се врши претраживање. Претраживање је могуће по аутору, наслову књиге и речима из текста.

Google Book Search

Google Scholar

Google Scholar Search

Поделите са пријатељима

Ако Вам се допада садржај водича, можете га поделити са својим пријатељима на друштвеним мрежама.

The new European Library

The European Library нуди слободан онлајн приступ до потпуних текстова веома квалитетних садржаја. Свеобухватна покривеност од ретких књига и рукописа до слика и видеа.

www.theeuropeanlibrary.org

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија